Bedre integration

Der bliver ikke afholdt flere efteruddannelser i Bedre Integration. Men du kan fortsat finde materiale her. Bl.a. temanotaterne, som bygger på de forskellige undervisningsmoduler i efteruddannelsen.
Kontakt os for yderligere information.

Læs temanotaterne fra Efteruddannelsen

Bedre integration er en efteruddannelse med grundlæggende viden om integration af flygtninge og familiesammenførte.

Efteruddannelsen varer fire dage. De to første dage er fælles for alle og omhandler en nødvendig basisviden om modtagelse af nyankomne og tværfaglige metoder i integrationsindsatsen. De to efterfølgende dage omhandler ét eller flere af flg. temaer: Beskæftigelse, interkulturel kommunikation, unge samt familie & børn.

Efteruddannelsen er nu blevet midtvejsevalueret af Oxford Research. Læs den flotte evaluering her