Bedre integration

Der bliver ikke afholdt flere efteruddannelser i Bedre Integration. Denne side lukker midt i juli 18.

Læs temanotaterne fra Efteruddannelsen her på www.integrationsviden.dk

Bedre integration er en efteruddannelse med grundlæggende viden om integration af flygtninge og familiesammenførte.

Efteruddannelsen varer fire dage. De to første dage er fælles for alle og omhandler en nødvendig basisviden om modtagelse af nyankomne og tværfaglige metoder i integrationsindsatsen. De to efterfølgende dage omhandler ét eller flere af flg. temaer: Beskæftigelse, interkulturel kommunikation, unge samt familie & børn.

Efteruddannelsen er nu blevet midtvejsevalueret af Oxford Research. Læs den flotte evaluering her