Beskæftigelse og familier & børn

Beskrivelse

Dag 1: Nyankomne

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte har vidt forskellige forudsætninger, når de kommer til Danmark. Derfor er der behov for en fleksibel og individuel integrationsindsats, der styrker den enkeltes muligheder for at tage ansvar for at forsørge sig selv og blive en aktiv medborger.

Du får:

·  Inspiration og værktøjer til at arbejde effektivt og helhedsorienteret med brug af blandt andet integrationsplaner, modtageplaner og integrationspolitik

·  Kendskab til lovgivning og anvendelsesmuligheder

·  Kompetencer til at identificere særlige behov hos nyankomne, med fx traumer


Dag 2: Tværfaglige samarbejdsmetoder

Flygtninge/indvandrere har ofte kontakt med mange forskellige myndigheder, såsom jobcenter, ydelsesforvaltning og socialforvaltning. Det stiller store krav til koordinationen og samarbejdet på tværs i kommunen og med eksterne aktører.

Du får:

·  Viden om tværfaglige metoder i integrationsindsatsen

·  Kendskab til lovgivningsmæssige muligheder i det tværfaglige integrationsarbejde

·  Kompetencer til at deltage i det tværfaglige samarbejde

·  Viden om organiserings- og samarbejdsformer i andre kommuner


Dag 3: Beskæftigelse

Flygtninge, indvandrere og efterkommere er i væsentligt mindre grad i beskæftigelse end personer med dansk oprindelse. Undervisningen har fokus på, hvordan kommuner kan øge beskæftigelsesgraden blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Du får:

·  Kendskab til de lovgivningsmæssige rammer, ordninger og muligheder

·  Viden om effektiv beskæftigelsesindsats for borgere med ikke-vestlig baggrund

·  Inspiration til at styrke det tværfaglige arbejde i kommunen

·  Værktøjer til at styrke den opsøgende virksomhedskontakt og jobrettede forløb

·  Inspiration til at inddrage socialøkonomi og iværksætteri


Dag 4: Familier og børn

For de fleste flygtningefamilier er den måde, vi i Danmark forholder os til børneopdragelse, skole og kønsroller, helt ny. Mange er desuden prægede af oplevelser med krig, flugt og adskillelse, som de har brug for hjælp til at håndtere.

Du får:

·  Viden om forskellige kulturelle syn på børneopdragelse

·  Viden om familier og børns trivsel og bekymringstegn efter at have været på flugt, og viden om muligheder indenfor lovgivningen og i forældresamarbejdet

·  Redskaber til det pædagogiske arbejde med før-skole-flygtningebørn

·  Inspiration og kompetencer til at inddrage flygtninge-forældre i indsatsen