Beskæftigelse - udvidet

Pris:

kr. 3.500,00

Kursusafholdelser

12. september 2017 - 4. oktober 2017
Aarhus N
Mødegange
Tidspunkt
12-09-2017
08:30 - 15:00
Underviser
Else-Marie Ringgaard

Else-Marie Ringgaard

Else-Marie Ringgaard er Projektchef i Integrationsnet og har været beskæftiget i det sociale og integrationsfaglige område de seneste 20 år i både kommunalt og ministerilet regi. Else-Marie har qua mange forskelligartede opgaver et stort netværk i både kommunalt og ministerilet regi samt indgående kendskab til indsatser, lovgivning og organisationer på det integrationsfaglige område. Else-Marie er blandt andet ansvarlig for kommunale netværk dækkende hele landet for ledere og praktikere i forhold til integrationsindsatsen. Else-Marie er medlem af regeringens Task Force om Integration.

Sted
Integrationsnet
Tidspunkt
13-09-2017
08:30 - 15:00
Underviser
Lars Larsen

Lars Larsen

Lars Larsen er uddannet cand.tech.soc. og er partner i LG Insight. Lars har stor erfaring med kvantitativ og kvalitativ dataindsamling inden for det socialfaglige og børne-/unge-området.

Sted
Integrationsnet
Tidspunkt
19-09-2017
08:30 - 15:00
Underviser
Rasmus Nygaard

Rasmus Nygaard

Rasmus Nygaard er uddannet cand.scient.soc i internationale udviklingsstudier og religionssociologi. Han arbejder som konsulent hos LG Insight. Rasmus har mange års erfaring med udvikling af integrationsindsatsen, tværgående organisering i kommuner og effektive beskæftigelsesforløb for flygtninge og indvandrere fra Cabi, Integrationsministeriet mv.

Sted
Integrationsnet
Tidspunkt
04-10-2017
08:30 - 15:00
Underviser
Nadia El-Gendi

Nadia El-Gendi

Nadia Birgitte El-Gendi er uddannet cand.pæd. i pædagogisk antropologi og har over 9 års erfaring inden for interkulturel kommunikation og beskæftigelsesområdet og særligt kendskab til de udfordringer og barrierer borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund kan have i forhold til arbejdsmarkedet. Nadia arbejder som seniorkonsulent hos Cabi.

Sted
Integrationsnet
3. oktober 2017 - 31. oktober 2017
Hvidovre
Mødegange
Tidspunkt
03-10-2017
08:30 - 15:00
Underviser
Else-Marie Ringgaard

Else-Marie Ringgaard

Else-Marie Ringgaard er Projektchef i Integrationsnet og har været beskæftiget i det sociale og integrationsfaglige område de seneste 20 år i både kommunalt og ministerilet regi. Else-Marie har qua mange forskelligartede opgaver et stort netværk i både kommunalt og ministerilet regi samt indgående kendskab til indsatser, lovgivning og organisationer på det integrationsfaglige område. Else-Marie er blandt andet ansvarlig for kommunale netværk dækkende hele landet for ledere og praktikere i forhold til integrationsindsatsen. Else-Marie er medlem af regeringens Task Force om Integration.

Sted
MEET Copenhagen Conference Center
Tidspunkt
04-10-2017
08:30 - 15:00
Underviser
Lars Larsen

Lars Larsen

Lars Larsen er uddannet cand.tech.soc. og er partner i LG Insight. Lars har stor erfaring med kvantitativ og kvalitativ dataindsamling inden for det socialfaglige og børne-/unge-området.

Sted
MEET Copenhagen Conference Center
Tidspunkt
24-10-2017
08:30 - 15:00
Underviser
Rasmus Nygaard

Rasmus Nygaard

Rasmus Nygaard er uddannet cand.scient.soc i internationale udviklingsstudier og religionssociologi. Han arbejder som konsulent hos LG Insight. Rasmus har mange års erfaring med udvikling af integrationsindsatsen, tværgående organisering i kommuner og effektive beskæftigelsesforløb for flygtninge og indvandrere fra Cabi, Integrationsministeriet mv.

Sted
MEET Copenhagen Conference Center
Tidspunkt
31-10-2017
08:30 - 15:00
Underviser
Nadia El-Gendi

Nadia El-Gendi

Nadia Birgitte El-Gendi er uddannet cand.pæd. i pædagogisk antropologi og har over 9 års erfaring inden for interkulturel kommunikation og beskæftigelsesområdet og særligt kendskab til de udfordringer og barrierer borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund kan have i forhold til arbejdsmarkedet. Nadia arbejder som seniorkonsulent hos Cabi.

Sted
MEET Copenhagen Conference Center

Beskrivelse

Dag 1: Nyankomne

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte har vidt forskellige forudsætninger, når de kommer til Danmark. Derfor er der behov for en fleksibel og individuel integrationsindsats, der styrker den enkeltes muligheder for at tage ansvar for at forsørge sig selv og blive en aktiv medborger.

Du får:

·  Inspiration og værktøjer til at arbejde effektivt og helhedsorienteret med brug af blandt andet integrationsplaner, modtageplaner og integrationspolitik

·  Kendskab til lovgivning og anvendelsesmuligheder

·  Kompetencer til at identificere særlige behov hos nyankommne, med fx traumer

Dag 2: Tværfaglige samarbejdsmetoder

Flygtninge/indvandrere har ofte kontakt med mange forskellige myndigheder, såsom jobcenter, ydelsesforvaltning og socialforvaltning. Det stiller store krav til koordinationen og samarbejdet på tværs i kommunen og med eksterne aktører.

Du får:

·  Viden om tværfaglige metoder i integrationsindsatsen

·  Kendskab til lovgivningsmæssige muligheder i det tværfaglige              integrationsarbejde

·  Kompetencer til at deltage i det tværfaglige samarbejde

·  Viden om organiserings- og samarbejdsformer i andre kommuner

Dag 3: Beskæftigelse

Flygtninge, indvandrere og efterkommere er i væsentligt mindre grad i beskæftigelse end personer med dansk oprindelse. Undervisningen har fokus på, hvordan kommuner kan øge beskæftigelsesgraden blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Du får:

·  Kendskab til de lovgivningsmæssige rammer, ordninger og muligheder

·  Viden om effektiv beskæftigelsesindsats for borgere med ikke-vestlig baggrund

·  Inspiration til at styrke det tværfaglige arbejde i kommunen

·  Værktøjer til at støtte den opsøgende virksomhedskontakt og jobrettede forløb

·  Inspiration til at inddrage socialøkonomi og iværksætteri

Dag 4: Beskæftigelse – udvidet

Undervisningen bygger videre på dag 3.

Du får:

·  Viden om og redskaber til arbejdet med egne og borgerens barrierer, herunder sygdomsforståelse

- Introduktion til at styrke den ressourceorienterede og inddragende samtale

·  Træning i at anvende progressionsredskaber i fastlåste sager

·  Introduktion til metoder og redskaber i den boligsociale beskæftigelsesindsats

·  Redskaber til at inddrage civilsamfundet, herunder brugen af frivillige mentorer