Beskæftigelse - udvidet

Beskrivelse

Dag 1: Nyankomne

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte har vidt forskellige forudsætninger, når de kommer til Danmark. Derfor er der behov for en fleksibel og individuel integrationsindsats, der styrker den enkeltes muligheder for at tage ansvar for at forsørge sig selv og blive en aktiv medborger.

Du får:

·  Inspiration og værktøjer til at arbejde effektivt og helhedsorienteret med brug af blandt andet integrationsplaner, modtageplaner og integrationspolitik

·  Kendskab til lovgivning og anvendelsesmuligheder

·  Kompetencer til at identificere særlige behov hos nyankommne, med fx traumer

Dag 2: Tværfaglige samarbejdsmetoder

Flygtninge/indvandrere har ofte kontakt med mange forskellige myndigheder, såsom jobcenter, ydelsesforvaltning og socialforvaltning. Det stiller store krav til koordinationen og samarbejdet på tværs i kommunen og med eksterne aktører.

Du får:

·  Viden om tværfaglige metoder i integrationsindsatsen

·  Kendskab til lovgivningsmæssige muligheder i det tværfaglige              integrationsarbejde

·  Kompetencer til at deltage i det tværfaglige samarbejde

·  Viden om organiserings- og samarbejdsformer i andre kommuner

Dag 3: Beskæftigelse

Flygtninge, indvandrere og efterkommere er i væsentligt mindre grad i beskæftigelse end personer med dansk oprindelse. Undervisningen har fokus på, hvordan kommuner kan øge beskæftigelsesgraden blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Du får:

·  Kendskab til de lovgivningsmæssige rammer, ordninger og muligheder

·  Viden om effektiv beskæftigelsesindsats for borgere med ikke-vestlig baggrund

·  Inspiration til at styrke det tværfaglige arbejde i kommunen

·  Værktøjer til at støtte den opsøgende virksomhedskontakt og jobrettede forløb

·  Inspiration til at inddrage socialøkonomi og iværksætteri

Dag 4: Beskæftigelse – udvidet

Undervisningen bygger videre på dag 3.

Du får:

·  Viden om og redskaber til arbejdet med egne og borgerens barrierer, herunder sygdomsforståelse

- Introduktion til at styrke den ressourceorienterede og inddragende samtale

·  Træning i at anvende progressionsredskaber i fastlåste sager

·  Introduktion til metoder og redskaber i den boligsociale beskæftigelsesindsats

·  Redskaber til at inddrage civilsamfundet, herunder brugen af frivillige mentorer