Interkulturel kommunikation og unge

Pris:

kr. 3.500,00

Kursusafholdelser

1. marts 2017 - 29. marts 2017
Greve
Mødegange
Tidspunkt
01-03-2017
08:30 - 15:00
Underviser
Else-Marie Ringgaard

Else-Marie Ringgaard

Else-Marie Ringgaard er Projektchef i Integrationsnet og har været beskæftiget i det sociale og integrationsfaglige område de seneste 20 år i både kommunalt og ministerilet regi. Else-Marie har qua mange forskelligartede opgaver et stort netværk i både kommunalt og ministerilet regi samt indgående kendskab til indsatser, lovgivning og organisationer på det integrationsfaglige område. Else-Marie er blandt andet ansvarlig for kommunale netværk dækkende hele landet for ledere og praktikere i forhold til integrationsindsatsen. Else-Marie er medlem af regeringens Task Force om Integration.

Sted
Tune Kursuscenter
Tidspunkt
02-03-2017
08:30 - 15:00
Underviser
Lars Larsen

Lars Larsen

Lars Larsen er uddannet cand.tech.soc. og er partner i LG Insight. Lars har stor erfaring med kvantitativ og kvalitativ dataindsamling inden for det socialfaglige og børne-/unge-området.

Sted
Tune Kursuscenter
Tidspunkt
16-03-2017
08:30 - 15:00
Underviser
Susie Skov Nørregård

Susie Skov Nørregård

Susie Skov Nørregård er uddannet cand.scient i antropologi, og arbejder som seniorkonsulent hos Foreningen Nydansker. Susie har beskæftiget sig med arbejdsmarkedsrettet integration i mere end 10 år, og har stor erfaring med at udvikle og undervise i metoder og redskaber.

Sted
Tune Kursuscenter
Tidspunkt
29-03-2017
08:30 - 15:00
Underviser
Sted
Tune Kursuscenter
14. marts 2017 - 30. marts 2017
Aarhus N
Mødegange
Tidspunkt
14-03-2017
08:30 - 15:00
Underviser
Else-Marie Ringgaard

Else-Marie Ringgaard

Else-Marie Ringgaard er Projektchef i Integrationsnet og har været beskæftiget i det sociale og integrationsfaglige område de seneste 20 år i både kommunalt og ministerilet regi. Else-Marie har qua mange forskelligartede opgaver et stort netværk i både kommunalt og ministerilet regi samt indgående kendskab til indsatser, lovgivning og organisationer på det integrationsfaglige område. Else-Marie er blandt andet ansvarlig for kommunale netværk dækkende hele landet for ledere og praktikere i forhold til integrationsindsatsen. Else-Marie er medlem af regeringens Task Force om Integration.

Sted
Integrationsnet
Tidspunkt
15-03-2017
08:30 - 15:00
Underviser
Lars Larsen

Lars Larsen

Lars Larsen er uddannet cand.tech.soc. og er partner i LG Insight. Lars har stor erfaring med kvantitativ og kvalitativ dataindsamling inden for det socialfaglige og børne-/unge-området.

Sted
Integrationsnet
Tidspunkt
21-03-2017
08:30 - 15:00
Underviser
Susie Skov Nørregård

Susie Skov Nørregård

Susie Skov Nørregård er uddannet cand.scient i antropologi, og arbejder som seniorkonsulent hos Foreningen Nydansker. Susie har beskæftiget sig med arbejdsmarkedsrettet integration i mere end 10 år, og har stor erfaring med at udvikle og undervise i metoder og redskaber.

Sted
Integrationsnet
Tidspunkt
30-03-2017
08:30 - 15:00
Underviser
Sted
Integrationsnet

Beskrivelse

Dag 1: Nyankomne

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte har vidt forskellige forudsætninger, når de kommer til Danmark. Derfor er der behov for en fleksibel og individuel integrationsindsats, der styrker den enkeltes muligheder for at tage ansvar for at forsørge sig selv og blive en aktiv medborger.

Du får:

·  Inspiration og værktøjer til at arbejde effektivt og helhedsorienteret med brug af blandt andet integrationsplaner, modtageplaner og integrationspolitik

·  Kendskab til lovgivning og anvendelsesmuligheder

·  Kompetencer til at identificere særlige behov hos nyankomne, med fx traumer

Dag 2: Tværfaglige samarbejdsmetoder

Flygtninge/indvandrere har ofte kontakt med mange forskellige myndigheder, såsom jobcenter, ydelsesforvaltning og socialforvaltning. Det stiller store krav til koordinationen og samarbejdet på tværs i kommunen og med eksterne aktører.

Du får:

·  Viden om tværfaglige metoder i integrationsindsatsen

·  Kendskab til lovgivningsmæssige muligheder i det tværfaglige integrationsarbejde

·  Kompetencer til at deltage i det tværfaglige samarbejde

·  Viden om organiserings- og samarbejdsformer i andre kommuner

Dag 3: Interkulturel kommunikation

Evnen til at kommunikere på tværs af kulturer forudsætter ikke kun en viden om andre kulturer, men også en bevidsthed om egen kultur og egne kulturelt betingede handlinger. En øget bevidsthed og interkulturelle kompetencer kan hjælpe til at reducere misforståelser og konflikter i det daglige arbejde med flygtninge/indvandrere.

Du får:

·  Bevidstgørelse og viden om kultur, som hjælper til at nuancere forståelsen i dagligdagssituationer

·  Redskaber til at styrke din interkulturelle kommunikation i mødet med borgerne

·  Bevidsthed om medborgerskab og redskaber til inddragelse af frivillige og foreninger

·  Viden om ligebehandlingslovgivning og diskriminationsret

·  Introduktion til identifikation og håndtering af konflikter

Dag 4: Unge

Mange unge flygtninge har store huller i deres skolegang pga. flugt og ventetid i asylcentre. Desuden er de unge prægede af oplevelser med krig, flugt og adskillelse, som de har brug for hjælp til at håndtere.

Du får:

·  Viden om forskellige kulturelle syn på unge, opdragelse og ungdomskultur

·  Viden om unges trivsel og bekymringstegn efter at have været på flugt, og viden om lovgivningsmæssige muligheder i forhold til fritid, netværk, bolig og arbejde

·  Redskaber til rådgivningsarbejdet med unge flygtninge, herunder den unges håndtering af at vokse op med to kulturer, identitetsforandring, netværksdannelse, forebyggelse af radikalisering, uddannelsesperspektiver og erhvervsvalg

Inspiration og kompetencer til at inddrage de unge i indsatsen