Om os

Efteruddannelsen bedre integration udbydes af et partnerskab mellem Dansk Flygtningehjælps Integrationsnet og Center for Udsatte Flygtninge, Cabi, LG Insight og Foreningen Nydansker.

Alle partnere har et indgående kendskab til integrationsområdet og de behov og udfordringer, kommuner i hele landet står med.

 

Integrationsnet tilbyder professionelle og individuelle løsninger til kommunerne med det mål at integrere flygtninge og indvandrere bedst muligt i det danske samfund.

 

Center for Udsatte Flygtninge (CUF) er et videnscenter, der tilbyder viden og redskaber, der hjælper flygtninge med traumer og andre særligt udsatte flygtninge til at få et aktivt og værdigt liv i det danske samfund.

 

Cabi arbejder for social ansvarlighed på det danske arbejdsmarked og har, som landsdækkende netværks- og videnshus under Beskæftigelsesministeriet, en bred viden om de særlige udfordringer, udsatte grupper har på arbejdsmarkedet – og hvad der skal til for at løse dem.

 

LG Insight tilbyder uafhængige analyser, evalueringer og rådgivningstjenester. LG Insights undersøgelser kan være tilrettelagt og gennemført med henblik på politikudvikling, redskabs- og/eller metodeudvikling af den pågældende indsats for udvalgte brugere eller udarbejdes med henblik på afdækning af ukendte problemstillinger.

 

Foreningen Nydansker arbejder for at bane vejen for nydanskere på arbejdsmarkedet og gøre mangfoldighedsledelse til et naturligt og værdsat element i dansk erhvervsliv.