Om os

Efteruddannelsen bedre integration udbydes af et partnerskab mellem Dansk Flygtningehjælps Integrationsnet og Center for Udsatte Flygtninge, Cabi, LG Insight og Foreningen Nydansker.

Alle partnere har et indgående kendskab til integrationsområdet og de behov og udfordringer, kommuner i hele landet står med.

Integrationsnet tilbyder professionelle og individuelle løsninger til kommunerne med det mål at integrere flygtninge og indvandrere bedst muligt i det danske samfund.

Center for Udsatte Flygtninge (CUF) er et videnscenter, der tilbyder viden og redskaber, der hjælper flygtninge med traumer og andre særligt udsatte flygtninge til at få et aktivt og værdigt liv i det danske samfund.

Cabi arbejder for social ansvarlighed på det danske arbejdsmarked og har, som landsdækkende netværks- og videnshus under Beskæftigelsesministeriet, en bred viden om de særlige udfordringer, udsatte grupper har på arbejdsmarkedet – og hvad der skal til for at løse dem.

LG Insight tilbyder uafhængige analyser, evalueringer og rådgivningstjenester. LG Insights undersøgelser kan være tilrettelagt og gennemført med henblik på politikudvikling, redskabs- og/eller metodeudvikling af den pågældende indsats for udvalgte brugere eller udarbejdes med henblik på afdækning af ukendte problemstillinger.

Foreningen Nydansker arbejder for at bane vejen for nydanskere på arbejdsmarkedet og gøre mangfoldighedsledelse til et naturligt og værdsat element i dansk erhvervsliv.

Der er høj tilfredshed med Efteruddannelsen Bedre Integration.

Det viser midtvejsevalueringen lavet af Oxford Research januar 2017. Evalueringen dækker hele processen fra undervisning af kommunale medarbejdere til den forventede forbedring af kommunernes integrationsindsats, som undervisningen vil medføre.

Det viser sig, at Efteruddannelsen har været en succes målt på både gennemførselsgraden, deltagernes tilfredshed og deltagernes vurdering af eget udbytte. Deltagerne har fået viden, kvalifikationer, kendskab og værktøjer, som de kan bruge i deres daglige arbejde i hjemkommunerne. De har også fået en bedre forståelse for de kulturelle forskelle mellem Danmark og andre lande.
Størst succes har det været i de kommuner, hvor flere kollegaer har været afsted sammen. Det har givet mulighed for en øget refleksion over egen praksis i hverdagen. Flere har haft stor glæde af at vidensdele med kollegaer i andre kommuner og opbygge et netværk. Desuden vurderer evaluator, at det vil være en fordel, hvis ledere fra de relevante områder deltager, især på de to første dage.

Underviserne på Efteruddannelsen er blevet vurderet til, at de har de nødvendige kvalifikationer og formår at formidle materialet til deltagerne. Desuden er der ros for stor fokus på at lave afveksling i undervisningen og på at inddrage deltagerne.

Vi er rigtige glade for den flotte midtvejsevaluering og glæder os til at blive ved med både at udvikle og undervise.
Du kan læse midtvejsevalueringen her.