Anja Weber Stendal

Anja Weber Stendal er cand.scient.pol og master i organisationspsykologi og arbejder som konsulent i Center for Udsatte Flygtninge hos Dansk Flygtningehjælp. Anja har erfaring med vidensindsamling og – formidling samt udvikling af metoder i integrations- og beskæftigelsesindsatsen og i arbejdet med udsatte flygtninge.

Anna Mathilde Jensen

Anna Mathilde Jensen er uddannet cand. mag i psykologi og kultur- og sprogmødestudier, og arbejder som konsulent i Center for Udsatte Flygtninge hos Dansk Flygtningehjælp. Anna har en stor viden om traumatiserede flygtningeforældre og har erfaring med psykosociale grupper for flygtninge gennem MindSpring.

Conni Gripping

Conni Gripping er partner og konsulent i LG Insight og er uddannet cand.oecon. Gennem sin projektleder- og lederuddannelse har hun erfaring med procesledelse og kommunikative redskaber. Hun har arbejdet med opgaveløsning og analyser for adskillige kommuner, ministerier og organisationer, og inden for det social- og sundhedsfaglige område.

Else-Marie Ringgaard

Else-Marie Ringgaard er Projektchef i Integrationsnet og har været beskæftiget i det sociale og integrationsfaglige område de seneste 20 år i både kommunalt og ministerilet regi. Else-Marie har qua mange forskelligartede opgaver et stort netværk i både kommunalt og ministerilet regi samt indgående kendskab til indsatser, lovgivning og organisationer på det integrationsfaglige område. Else-Marie er blandt andet ansvarlig for kommunale netværk dækkende hele landet for ledere og praktikere i forhold til integrationsindsatsen. Else-Marie er medlem af regeringens Task Force om Integration.

Jesper Budde

Jesper Budde er uddannet cand.scient og har i mange år arbejdet med socialt belastede børn og unge. Jesper Budde er afdelingsleder for Integrationsnets bosteder for uledsagede mindreårige flygtninge.

Jette Thulin

Jette er folkeskolelærer og arbejder hos Integrationsnet som konsulent og underviser på børne- og familieområdet. Jette har flere end 20 års erfaring med at undervise flygtningebørn og samarbejde med deres familier

Johanne Vølund Jensen

Johanne Vølund Jensen er uddannet cand. mag. i samfundsfag og grønlandsk sprog og kultur. Hun har mange års erfaring med den kommunale sprog, - integrations- og beskæftigelsesindsats. I dag arbejder Johanne som projektleder og underviser i Integrationsnet. 

Katrine Kanneworff

Katrine Kanneworff er uddannet cand. mag. i dansk og kulturformidling, og arbejder som konsulent hos Integrationsnet. Katrine har igennem mange år arbejdet med beskæftigelsesområdet, og har stor erfaring med at etablere beskæftigelsesrettede forløb for flygtninge og indvandrere. Hun har et indgående kendskab til integrationsloven, det danske arbejdsmarked og hvilke støtteordninger, der kan øge beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere.

Kristian Mark Andersen

Kristian Mark Andersen er uddannet cand.scient.pol. og arbejder som konsulent i LG Insight. Kristian har erfaring med mange typer af indsatser inden for det integrationsfaglige område – herunder tværfaglige indsatser og udfordringer. En del af Kristians arbejdsområder omfatter bl.a. undervisning og rådgivning af integrationsfaglige aktører i forbindelse med temadage og workshops i landets kommuner.

Lars Larsen

Lars Larsen er uddannet cand.tech.soc. og er partner i LG Insight. Lars har stor erfaring med kvantitativ og kvalitativ dataindsamling inden for det socialfaglige og børne-/unge-området.

Lizette Bonde Pedersen

Lizette Bonde Pedersen er uddannet pædagog og arbejder som pædagogisk konsulent hos Integrationsnet. Lizette har i mange år arbejdet med udsatte børn og unge, kognitive metoder og motivationsarbejde. 

Mads Ted Drud-Jensen

Mads Ted Drud-Jensen er uddannet sociolog og arbejder som konsulent i Center for Udsatte Flygtninge hos Dansk Flygtningehjælp. Mads har stor erfaring med vidensindsamling, dokumentation, formidling og efteruddannelse inden for integrationsområdet, udsatte grupper og minoriteter.

Marianne Badstue

Marianne Badstue er uddannet cand. mag. i musik og musikterapi, og arbejder som fagchef for det psykosociale område i Integrationsnet. Marianne har i 15 år arbejdet med psykosociale indsatser og traumatiserede flygtninge, familiebehandling og musikterapi.

Mette Blauenfeldt

Mette Blauenfeldt er sektionsleder med ansvar for viden-og kompetenceudvikling i Dansk Flygtningehjælp. Mette har 23 års erfaring fra flygtningearbejde i Danmark og har siden 2007 været leder af Center for Udsatte Flygtninge. Hun har solid erfaring med udvikling og implementering af socialfaglige metoder, værktøjer,materialer og indsatser i arbejdet med flygtninge. Mette har gennem årene været ansvarlig for indsamling og videreformidling af viden om traumeramteflygtninge, hun har undervist og rådgivet socialrådgivere, lærere, pædagoger og andre, der arbejder professionelt med flygtninge, samt forestået rådgivning og undervisning af frivillige og flygtningene.

Mette Fenger

Mette Fenger er cand. mag. i arabisk (samfundsfaglig linje) og etnografi og har i mere end 15 år arbejdet med integration af flygtninge og indvandrere, særligt i forhold til beskæftigelse. Mette har bl.a. erfaringer fra ansættelse på asylcenter, som teamleder i KVINFOs mentornetværk og som konsulent i Cabi. I dag er hun specialkonsulent i Integrationsnet.

Mette Fenger

Mette Fog Skriver

Mette Fog Skriver har som projektkonsulent for Foreningen Nydansker erfaring med undervisning inden for kulturforståelse, kulturel intelligens og samarbejde på tværs af kulturer. Mette er uddannet inden for projektstyring og er cand. mag. i Sydøstasienstudier/Indonesisk. I dag underviser Mette også frivillige erhvervsmentorer.

Nadia El-Gendi

Nadia Birgitte El-Gendi er uddannet cand.pæd. i pædagogisk antropologi og har over 9 års erfaring inden for interkulturel kommunikation og beskæftigelsesområdet og særligt kendskab til de udfordringer og barrierer borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund kan have i forhold til arbejdsmarkedet. Nadia arbejder som seniorkonsulent hos Cabi.

Rasmus Nygaard

Rasmus Nygaard er uddannet cand.scient.soc i internationale udviklingsstudier og religionssociologi. Han arbejder som konsulent hos LG Insight. Rasmus har mange års erfaring med udvikling af integrationsindsatsen, tværgående organisering i kommuner og effektive beskæftigelsesforløb for flygtninge og indvandrere fra Cabi, Integrationsministeriet mv.

Susie Skov Nørregård

Susie Skov Nørregård er uddannet cand.scient i antropologi, og arbejder som seniorkonsulent hos Foreningen Nydansker. Susie har beskæftiget sig med arbejdsmarkedsrettet integration i mere end 10 år, og har stor erfaring med at udvikle og undervise i metoder og redskaber.

Torben Møller Hansen

Torben Møller Hansen er uddannet cand. merc og er direktør for Foreningen Nydansker. Torben har mange års erfaring med at udvikle integrations- og mangfoldighedsindsatser på det danske arbejdsmarked og i samfundet.